Enterprise Architectuur Webinars

Webinars over Enterprise Architectuur, TOGAF, ArchiMate, Agile & Lean. 

Webinar Enterprise Architectuur & TOGAF® in de Agile wereld

Leer hoe beproefde Enterprise Architectuur raamwerken en Agile-methoden elkaar complementeren.

Praktische TOGAF casus: Retail stores in a Digital World

Aan de hand van een praktische casus illustreert trainer Rienk de Kok de transformatie van retail winkel naar online winkel middels de TOGAF® methodiek.

Webinar: Lean & Enterprise Architectuur

Waar Lean de nadruk legt op lokale actie, snelle leercycli en bottom-up verbetering door degenen die het eigenlijke werk doen, richt EA zich op bedrijfsbrede samenhang, bedrijfstransformaties op langere termijn en het vertalen van de strategie naar de bedrijfsvoering. Leer hoe deze methodieken succesvol gecombineerd kunnen worden in deze webinar.