Creëer samenhang tussen architectuur en design Snel en duurzaam veranderen middels bouwblok visualisatie

Middels het visualiseren van bouwblokken creëren we inzicht in de relaties in uw IT en bedrijfsvoering, waardoor u grip krijgt op impact analyse, risico’s, en lifecyclemangement.

Binnen elke organisatie worden continue veranderingen geïnitieerd, welke gedreven worden door strategie, compliance, efficiency of andere drivers. Het is aan de IT-afdeling om deze (vaak door de business geïnitieerde) veranderingen, te faciliteren. Om dit op een gestructureerde, snelle en uniforme manier te bewerkstelligen is inzicht vereist in de samenhang tussen business en IT, maar eveneens tussen de verschillende afhankelijkheden, functionaliteiten en standaarden van verschillende applicaties. Bovendien dient een modus operandi te worden bereikt waar verschillende stakeholders, rollen en niveaus optimaal samenwerken met zo min mogelijk frustratie en verspilling.

De waarde van bouwblok visualisatie:

 • Het geeft u inzicht in relaties, functionaliteiten, afhankelijkheden en standaarden van uw bedrijfsvoering en IT-landschap.
 • Het biedt een communicatiemiddel dat de samenwerking versterkt tussen verschillende stakeholders, rollen en niveau’s.
 • Het stimuleert slim hergebruik van bestaande processen, applicaties en infrastructuur.
 • Het biedt u een aanpak om de architectuur repository te vullen met architectuur bouwblokken en solution bouwblokken.

Voor wie is bouwblok visualisatie zinvol?

Voor de Enterprise Architect
 • Die samenhang zoekt met de SME’s / het design
 • Die oplossingen/ designs ziet ontstaan die niet voldoen aan de businessvraag
Voor de projectmanager
 • Die meer inzicht wil in life cycle management en projectverandering
 • Die zicht wil krijgen op de (mogelijk) risico’s en impact van verandering
 • Waarvoor het onduidelijk is wat de verandering te weeg gaat brengen
Voor de Solution Architect
 • Die samenhang zoekt met het design
 • Die geen grip heeft tussen de Architectuur bouwblokken en het design
Voor de Subject Matter Expert
 • Die aansluiting zoekt met de architectuur
 • Waarvoor het onduidelijk is wat voor een oplossing gerealiseerd moet worden
Wij hebben ondersteund om een efficiënte en effectieve IT delivery op te zetten bij ondermeer deze organisaties:

Middels ons bouwblok visualisatie traject helpen wij organisaties snel en duurzaam te veranderen.

Maar hoe realiseer je duurzame verandering binnen een complexe organisatie, met verschillende rollen en niveaus? Uiteraard hebben de verschillende rollen die betrokken zijn bij verander-trajecten, een uiteenlopende informatiebehoefte. Zo is een subject matter expert wellicht niet geïnteresseerd in de bedrijfsprocessen die worden gefaciliteerd door een applicatie, maar wel geïnteresseerd in de standaarden en afhankelijkheden van een oplossing zodat deze succesvol kan worden geïmplementeerd binnen het huidige applicatie landschap.

Bouwblok Visualisatie - The Unit Company

Binnen ons bouwblok visualisatie traject maken wij dan ook onderscheid tussen drie niveaus van detail: architectuur bouwblokken, solution bouwblokken en design.

 • Architectuur bouwblokken definiëren welke functionaliteit geïmplementeerd dient te worden (het wat). Ze zijn te omschrijven als functionele requirements: ze bevatten business- en technologische vereisten en geven richting aan de ontwikkeling van solution building blocks.
 • Solution bouwblokken: hier wordt gedefinieerd hoe de oplossing van de functionele requirements wordt geïmplementeerd en welke specifieke producten en componenten de functionaliteit zullen vervullen.
 • Het design niveau kent het meeste detail, en bestaat onder andere uit een detail configuratie van de oplossing die als input dient voor de Subject Matter Expert.

Architectuur bouwblokken zijn  generiek en veranderen minder snel dan solution bouwblokken of design. Zo kan een bottom-up gedreven verandering sneller worden gerealiseerd, daar het architectuur bouwblok reeds beschreven is. Anderzijds kunnen solution bouwblokken worden hergebruikt om andere functionele requirements in te vullen. Eveneens wordt middels het visualiseren van bouwblokken inzicht gecreëerd tussen de samenhang van korte- &lange termijn architectuur, en biedt het framework houvast om op een gestructureerde en uniforme wijze veranderingen door te voeren.

Door de drie bovenstaande niveaus van detail te hanteren, zorgt onze aanpak ervoor dat de juiste mensen beschikken over de juiste informatie. Bovendien stimuleert onze aanpak duurzaamheid, daar architectuur en solution bouwblokken slim kunnen worden hergebruikt.

Onze aanpak

The Unit Company helpt u een efficiënte en effectieve IT delivery op te zetten middels 3 key componenten: focus, draagvlak en duidelijke aanpak. Zaken die in dit traject aan de orde komen zijn:

 • Bepalen doelgroep en hun belangen
 • Communiceren naar doelgroep over het initiatief en nut en noodzaak hiervan. > Mindset creëren
 • Input van doelgroep verkrijgen en verwerken.
 • Identificeren highlevel bouwstenen
 • Bouwblokken opsplitsen in een functioneel gedeelte Architectuur bouwblok (ABB) en product gedeelte Solution bouwblok (SBB)
 • Bouwblokken in detail uitwerken
TOGAF®

Na afloop van het traject heeft u:

 

 • Inzicht en een visueel overzicht van uw IT landschap
 • Zijn de bouwblokken begrijpelijk, voorspelbaar en daadwerkelijk implementeerbaar
 • Zijn er eigenaren aangesteld o.a. in verband met life cycle management van de bouwstenen.
 • Een architectuur repository gevuld met bouwblokken
Jeroen Gerdes
Solution Architect

De pragmatische aanpak van The Unit Company heeft ervoor gezorgd dat wij in korte tijd het gros van de bouwblokken in kaart hebben gebracht. Het is fijn om een ervaren begeleider/coach te hebben, zeker wanneer je begint als nieuweling. De consultant heeft zijn praktische ervaring over weten te brengen, zowel qua kennis als methodiek en mindset.  Hij leerde ons gewoon te starten en door iteraties iets te perfectioneren. Zijn aanpak gaat van breed naar detail.

De mindset om de bouwblokken te analyseren en een duidelijke prioterisering aan te brengen bracht een hoop inzichten. Deze mindset hebben we overgebracht naar de hele organisatie en in ons dagelijkse werk.

 Lees in ons whitepaper hoe wij Vopak hebben geholpen met de architectuur afdeling naar het volgende niveau te tillen

De 4 voordelen van Bouwblok visualisatie

Creëert inzicht & overzicht

inzicht in life cycle management, functionaliteiten, afhankelijkheden en standaarden waardoor de organisatie wendbaarder is en sneller kan veranderen/aanpassen. Biedt inzicht in korte en lange termijn architectuur

Versterkt samenwerking

door eenduidige visualisatie en communicatie wordt de samenwerking tussen verschillende stakeholders, rollen en niveaus versterkt

Biedt structuur

Een duidelijk framework en uniforme aanpak biedt de organisatie houvast en structuur

Sneller schakelen

Improve agility. Bij een nieuw project hoeft u niet opnieuw het wiel uit te vinden, daarnaast heeft u goed zicht op uw life cycle management

Bouwblok traject aanvragen

TOGAF

Bent u overtuigd en wilt u ook graag een bouwblok visualisatie traject voor uw organisatie? Of wilt u meer informatie aanvragen? Neem contact met ons op via het contactformulier. Wij reageren altijd binnen 24 uur.

NLD - Contact Form V1 - type2

Wij helpen u graag!


Reacties zijn gesloten.