Agile werken binnen architectuur creëer een agile mindset als architect

Werken met een Agile mindset

Organisaties hebben veel te maken met klant verwachtingen, nieuwe processen door wet- en regelgeving en concurrentie. Om hierop in te spelen wil je als bedrijf snel kunnen veranderen en nieuwe technologieën kunnen toepassen. Er wordt dus verwacht dat je als organisatie wendbaar en innovatief bent. Deze verwachting leidt tot een toenemende adaptatie van Agile methoden in organisaties en daarmee de architectuurafdelingen.

Agile en architectuur is een reeks waarden en werkwijzen die de actieve ontwikkeling van organisaties en verandering ondersteund. Met deze Agile en architectuur aanpak evolueert de organisatie tijdig waarbij de behoeften van de huidige gebruikers direct worden ondersteund. Agile en architectuur zorgt voor een meer continue stroom van waarde.

Het invoeren van Agile werken is niet enkel het invoeren van één van de vele frameworks, het vraagt om een andere mindset van de organisatie als geheel. De architectuur afdelingen en de architect verandert mee.

Wil je als architect en architectuurafdeling de agile manier van werken omarmen en in het groene vakje komen waar de zon schijnt? Dan zal je voor een deel de traditionele manier van werken los moeten laten. Voorheen werd er vaak gesproken over de architect in zijn ‘ivoren toren’. Die boven het team staat en met een afstand de lange termijnvisie bewaakt.
In deze traditionele vorm is het veranderproces statisch en niet wendbaar, waardoor de architectuur weinig waarde toevoegt aan het team. De afstand tussen de architect en het veranderteam is te groot waardoor ze disconnected raken.

value = skills x integration

Meer weten over Agile Architectuur?
Download  de flyer

flyer Agile Architectuur
Gerelateerde artikelen
Niets gevonden.

Heeft u uitdagingen om een Agile mindset te creëren binnen uw architectuurafdeling?
Wij helpen u graag!

“De Agile mindset vraagt een andere manier van werken; voornamelijk het vermogen hebben om je aan te passen aan verandering.”

Waar de architect voorheen bovenal conceptueel werkzaam was (low value) en de toekomstvisie al voor ogen had, acteert bij Agile werken de architect actief binnen het team (high value). Op deze manier is het maken van aanpassingen gedurende het proces makkelijker, zonder de toekomstvisie uit het oog te verliezen. Het begeleiden van veranderingen in de organisatie blijft essentieel voor de architect. Het Agile proces werkt met korte sprints waarbij elke sprint tastbaar resultaat moet opleveren. Dit vereist een andere manier van werken én denken. Er wordt namelijk van de architect gevraagd om tijdens het proces aanpassingen te doen, zonder daarbij de steeds verschuivende stip op de horizon uit het oog te verliezen.

Kortom: de Agile mindset vraagt van de architect een andere manier van werken en het vermogen om je aan te passen.

aanpak Agile Architectuur

Agile Business Transformation, verandering zonder samenhang te verliezen

Bij het doorvoeren van IT veranderingen moet altijd rekening gehouden worden met het drieluik process, people, tooling.
Dit geldt ook voor het adopteren van de agile mindset binnen een organisatie.

Bijgaande infographic visualiseert de aanpak die wij gebruiken bij het begeleiden van organisaties naar agile werken.

1. Process

Binnen het proces ligt de focus op samenhang. Welk framework je ook kiest of hoe de processen ook worden ingericht, het kan niet langer zijn dat het proces enkel uit losse schakels bestaat die disconnected zijn van elkaar. Het is een keten waarbij gestreefd wordt naar een coherente uitvoering dat overzichtelijk en beheersbaar is.
Dit resulteert in een wendbaar proces waarbij veranderingen doorgevoerd kunnen worden zonder de verschuivende stip op de horizon uit het oog te verliezen.

2. People

Bij het invoeren van een nieuwe organisatiestructuur zijn het de medewerkers die deze verandering moeten doorvoeren. Het allerbelangrijkste is een hecht en zelfsturend team dat op elkaar is ingespeeld. Met een agile mindset pak je zelf dingen op, in samenwerking met je collega’s omdat je weet wat je eigen en andermans kwaliteiten zijn. Daarnaast zit je niet vast in één bepaalde rol, want je bent wendbaar, proactief en hebt vertrouwen in elkaars kunnen.

3. Tooling

De gereedschapskist van de architect in de Agile omgeving wordt hergebruikt.  Deze wordt aangevuld met visualisatie tools als communicatiemiddel.
Wij raden sterk aan samenhang in tooling aan te brengen. Zorg dat de content op één plek vindbaar is en dat heel het team er mee kan werken.

“Agile architectuur zorgt direct voor meer betrokkenheid bij het team en haar werkzaamheden, zonder de lange termijn visie uit het oog te verliezen.”

De 3 P’s voor een agile mindset

Participeer

Zorg dat je aangehaakt blijft bij de agile teams

Pro actief

Pak op en handel, zorg voor overzicht

Pragmatisch

Bedenk fit-for-purpose oplossingen die in fases uitvoerbaar zijn

Wilt u meer lezen over Agile architectuur? Klik hier voor de andere Agile blogs of neem contact met ons op om te bekijken wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen!

Menu