Agile mindset Associate aan het woord

Daan Meeuwsen - Agile Architect Trainer
Daan Meeuwsen is één van onze Associates die al meer dan 10 jaar werkzaam is in de Agile omgeving. Zeven jaar als developer/business analist en de afgelopen drie jaar als (lead) architect. Hij heeft in die jaren met veel verschillende vormen en implementaties van Agile gewerkt, o.a. Kanban, Extreme Programming en Scrum.
Ook binnen The Unit is Daan een echte duizendpoot: hij geeft de Agile Architectuur trainingen, inspiratieworkshops en als The Unit consultant helpt hij organisaties de transitie naar Agile te maken.
In onderstaand interview deelt Daan zijn visie op agile werken als architect.

Agile werken door de ogen van onze associate én Agile Architect Daan Meeuwsen

Volledig Agile werken?

“Voorheen was het eenrichtingsverkeer vanuit de architect.
Terwijl je nu ziet dat de teams samen met de architect meedenken in oplossingen.”
Werk je in jouw functie als architect volledig Agile of pak je sommige zaken nog op een waterval manier aan?

Binnen de projecten werken we volledig Agile. Alleen in grote organisaties worden soms harde deadlines opgelegd, waardoor je toch meer richting de waterval wordt gedwongen. Dit proberen we echter met het IT en business team dan wel weer Agile aan te pakken door het in kleinere stappen op te delen.
In overleg met de product owner komen we tot een minimal viable product en kijken we wat daar nog aan toegevoegd kan worden voor de gestelde deadline. De grote vraag blijft natuurlijk altijd, welk deel van het architectuurwerk al dan niet Agile aangepakt moet worden.

Welke verandering vraagt Agile werken van de architect (in vergelijking met het waterval model)? En hoe heb je deze verandering ervaren?

Als architect moet je veel dichter tot de business en ontwikkelteams komen. Op deze manier kun je de kaders van de architectuur beter over brengen aan de teams en heeft het ontwikkelteam ook meer inspraak. Voorheen was het meer eenrichtingsverkeer vanuit de architect. Waar je nu ziet dat de teams samen met de architect mee denken in oplossingen. Doordat je samen met het ontwikkelteam tot praktische oplossingen komt, kun je actief en vooraf al governance uitvoeren op de te ontwikkelen software.

Hoe (veel) documenteer je als Agile architect?

Het grote misverstand over Agile is altijd dat je niets meer zou hoeven documenteren. Dit is natuurlijk niet zo.
De documentatie van de architect verandert in eerste instantie niet zo veel, omdat de basis van het architectuur werk niet Agile gebeurt. Maar tijdens een project speel je een andere rol en moet je dus ook input leveren aan andere documentatie. Je kan hierbij denken aan de documentatie die als input dient voor een story. Als onderdeel van de Definition Of Ready kun je een architectuur check uitvoeren op de documentatie en deze aanvullen.
Over het algemeen is het echter wel zo dat je minder documenteert dan wanneer je niet Agile werkt.

Hoe merk je op een dag dat je Agile werkt?

Ik merk het vooral doordat ik iedere dag aanwezig ben bij de daily stand-ups van het IT en business team. Daarnaast ben ik vaak aanwezig bij plansessies, designsessies en zit ik zo veel mogelijk bij de projectteams in de ruimte.

Volg nu de Agile Architectuur training!

Inschrijven Agile Architectuur Training

Agile architect in teamverband

“Met de Agile manier van werken is de afstand tot de architect weg en ben je een volledig onderdeel van het team.”
Wat is het grote verschil met de waterval manier?

Als architect heb je met Agile direct contact met het gehele team, waar voorheen de architect alleen contact had met één gedelegeerde van het team. Je maakt echt onderdeel uit van het team en bent niet meer de man die op zondag het vlees komt snijden.

Hoe ziet jouw rol in het team eruit?

Ik heb een soort senior functie binnen het team. Ik dien als vraagbaak en probleemoplosser. Mijn grootste inbreng heb ik tijdens refinement/designs sessies waar ik mijn ideeën overbreng aan het team zodat zij begrijpen wat er in een story moet gebeuren.

Kan jouw team in elke sprint iets opleveren? Wat zijn de consequenties als dit een keer niet lukt?

Omdat wij met meerdere projecten in één technische omgeving werken moeten wij altijd íéts opleveren. Soms heb je een story die te groot is om daarvan alle functionaliteiten op te leveren. Op zo’n moment doen we een technische oplevering. Dit is werkende software, maar het is nog niet geschikt om van buitenaf aangeroepen te worden. We proberen dit tijdens de sprint demo wel zo veel mogelijk zichtbaar te maken, zodat we wel voortgang kunnen laten zien aan de stakeholders en er ook alvast commentaar geleverd kan worden op wat er geleverd wordt.

Meer leren over Agile Architectuur, kom naar onze één-daagse training!

Behoefte aan een sparringpartner bij uw transitie naar Agile werken?

Agile uitdagingen

“Een groot voordeel van agile werken als architect is dat je je verwachtingsmanagement veel beter kan doen.”
Waar loop je tegen aan bij Agile architectuur?

Dat is toch vooral nog de mindset over de rol van de architect. Voorheen werd je vanuit het ontwikkel team toch wel gezien als de man die op zondag het vlees komt snijden. Iemand die zo af toe eens lastig komt doen over wat je gebouwd hebt. Nu met de Agile manier van werken is de afstand tot de architect weg en ben je onderdeel van het team. Hierdoor kun je veel makkelijker schakelen en worden jouw oplossingen ook makkelijker door het team gedragen. Mede ook doordat het team erover mee kan praten en het zo ook hún oplossing wordt.


Wat zijn jouw uitdagingen bij Agile werken?

Een van de grootste uitdagingen is toch wel om je te kunnen focussen op bepaalde onderwerpen. Omdat je zo onderdeel bent van de ‘waan van de dag’, is het soms lastig om grote taken af te krijgen.
Dit komt doordat je voorruit moet werken aan de Architectural Runway, zodat de teams verder kunnen in de volgende sprints. Tegelijkertijd ben je echter ook onderdeel van de huidige sprints waar ze allerlei vragen over hebben. Dit gaat dan vaak over meerdere projecten die naast elkaar lopen. Dat vergt dus wel goed timemanagement.

Voordelen van Agile werken als architect

“De lijnen bij Agile werken zijn korten en je creëert op alle lagen van het ontwikkelproces eigenaarschap van de materie.”
Wat zijn de belangrijkste voordelen om Agile te gaan werken?

Wat ik als grootste voordeel zie is het feit dat je je verwachtingsmanagement veel beter kan doen. Bij de waterval methode had je één hele grote opdracht die lang duurde en waarbij je tegen het einde pas echt doorkreeg of je over de tijd of het budget heen ging. In Agile kun je elke 2 tot 6 weken kijken: waar staan we, hoe ver zijn we en halen we onze doelen nog? Op deze manier kun je ook na elke release of sprint een update geven aan het management over de voortgang van het project.
Zo kun je heel goed aangeven of je de jaarplannen of lange termijnplannen gaat halen.

Wat vind je naast het inzichtelijke proces nog meer prettig aan Agile werken?

Dat de ontwikkelaars meer mee gaan denken. Ze krijgen meer eigenaarschap over wat ze aan het bouwen zijn en vinden daardoor ook eerder de onvolkomenheden in de ontwerpen.
Door het meedenken tijdens het bouwen van een product vinden ze bijvoorbeeld onlogische vragen aan de klant. Hiervoor kunnen ze gelijk schakelen met andere teams zodat het aangepast kan worden.
De lijnen bij Agile werken zijn korter en je creëert op alle lagen van het ontwikkelproces eigenaarschap van de materie.

Zou je Agile werken aanraden aan andere architecten/architectuur afdelingen?

Ik zou het zeker aanraden (moet even lachen), anders zou ik het ook niet zo verkondigen.
Je moet alleen wel per organisatie kijken hoe je Agile werken er het beste in kan fietsen. Het is niet zomaar even zeggen “we gaan nu Agile doen”. Je hebt zeker een overgangsperiode nodig en het is vooral een hele verandering in zowel denken en doen. Het is niet zomaar even een boekje gebruiken, het is echt een cultuurverandering.

Zijn er bedrijven waar Agile niet zou kunnen werken? Of past het overal?

Ja dat is eigenlijk het grappige van Agile, je kan het in elk bedrijf toepassen. Zowel op hele kleine schaal bij kleine consultancy bedrijfjes maar ook op hele grote schaal bij multinationals. Daarnaast kunnen er zelfs vormen van Agile gebruikt worden in productieprocessen, Volkswagen is daar een goed voorbeeld van.

Is uw organisatie ook van plan de transitie naar Agile werken te maken
of zit u er midden in en kunt u hulp of een sparringpartner gebruiken?

Neem dan nu contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken!

Menu