Algemene informatie ArchiMate® standard Leer meer over de ArchiMate® standard, versie 3.1, de training en uw route naar certificering

Wat is de ArchiMate® standard?

Architectuur draait om communicatie. Daar het IT-landschap van organisaties steeds complexer wordt en innovaties en veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen, is het belangrijk om een gezamenlijk beeld te creëren van hoe de IT is georganiseerd. Om dit goed te kunnen doen is er een gedeelde visualisatie taal nodig en duidelijke afspraken over hoe we deze taal gebruiken.

De ArchiMate® standard is de internationale grafische taal voor het modelleren van enterprise-architecturen. Deze visualisatie taal biedt een uniforme en integrale manier om architecturen te beschrijven, analyseren en visualiseren. Het onderscheid zich van andere modelleertalen zoals UML of BPMN doordat het conceptueler is en minder richt op de details. Hierdoor is het mogelijk de opbouw en samenhang van bedrijfsprocessen, organisatiestructuren, informatiestromen en technische infrastructuur inzichtelijk te maken.

De ArchiMate® standard bestaat uit drie hoofdlagen: de Business, Application en Technology lagen en verschillende elementen om de strategie en motivatie die ten grondslag liggen aan een architectuur te modelleren, evenals de implementatie en migratie ervan.

De verschillende lagen:

 1. Strategy: Behelst de engagement aanpak: Hoe ga ik dit aanpakken, welke mensen en middelen zijn nodig om de verandering tot stand te brengen?
 2. Business: toont de zakelijke diensten die worden aangeboden aan klanten. Deze worden in de organisatie gerealiseerd door bedrijfsprocessen, die worden uitgevoerd door bedrijfsactoren.
 3. Application: geeft de applicatieservices weer die het bedrijf ondersteunen en de applicaties die ze realiseren.
 4. Technology: toont de technologische diensten zoals processing, storage en communicatiediensten die nodig zijn voor de applicaties. Hieronder valt ook de computer- en communicatiehardware en -systeemsoftware die deze diensten realiseren.
 5. Physical: Fysieke elementen kunnen worden toegevoegd aan de technologie laag voor het modelleren van fysieke apparatuur, materialen en distributienetwerken.
 6. Implementation & Migration: maakt modellering van project- en portfoliomanagement, gap-analyse en transitie- en migratieplanning mogelijk.

De verschillende onderdelen:

 • Motivation: Maakt modellering van stakeholders, drijfveren voor verandering, bedrijfsdoelstellingen, principes en vereisten mogelijk.
 • Behaviour: vertegenwoordigt het gedrag (processen, functies, gebeurtenissen en diensten) dat door de actoren wordt uitgevoerd.
 • Active structure: vertegenwoordigt de structurele elementen, denk aan bedrijfsactoren, applicatiecomponenten en apparaten die daadwerkelijk gedrag vertonen; d.w.z. de “subjects” van activiteit.
 • Passive structure: vertegenwoordigt de objecten waarop gedrag wordt uitgevoerd. Dit zijn meestal informatieobjecten in de Business Layer en data-objecten in de Application Layer, maar ze kunnen ook worden gebruikt om fysieke objecten weer te geven.

ArchiMate® standard en het TOGAF® framework

De ArchiMate® standard wordt vaak gebruikt in combinatie met het TOGAF® framework. De afbeelding rechts toont een vereenvoudigde weergave van hoe de ArchiMate® standard kan worden gebruikt in relatie tot de fasen van de TOGAF® Architecture Development Method (ADM).

De Business, Application en Technology Layers ondersteunen de beschrijving van de business, informatie systemen en technologie architectuur domeinen gedefinieerd door het TOGAF® framework, evenals hun onderlinge relaties.

De strategie- en motivatie-elementen binnen de ArchiMate® standard kunnen worden gebruikt ter ondersteuning van de Requirements Management, Preliminary en Architecture Vision-fasen van de TOGAF® ADM, die de bedrijfsdoelstellingen, architectuurprincipes en initiële bedrijfsvereisten op hoog niveau vaststellen. Deze zijn ook relevant voor de Architecture Change Management fase van de TOGAF® ADM, aangezien deze fase te maken heeft met veranderende eisen.

De implementation & migration elementen van de ArchiMate® standard ondersteunen de implementatie en migratie van architecturen via de Opportunities and Solutions, Migration Planning en Implementation Governance fasen van het TOGAF® ADM.

ArchiMate

Waarom de ArchiMate® standard?

Het voordeel van de ArchiMate® standard is dat het een gestandaardiseerde taal is, oftewel iedereen die de taal kent en gebruikt kan het lezen. Het visualiseren met de ArchiMate® standard noemen we modelleren. De ArchiMate® standard maakt het mogelijk om zowel de bedrijfskant (processen, services, mensen die de bedrijfsactiviteiten uitvoeren) te modelleren, maar ook de technologie, ofwel de applicaties en infrastructuur. Met de laatste versie van de ArchiMate® standard is het zelfs mogelijk om ook productie bedrijven en logistieke stromen te modelleren.

Wat sterk is aan de ArchiMate® standard is dat je niet enkel de structuur en samenhang kan laten zien, maar het ook toont hoe informatie door een proces heen gaat, of hoe een proces informatie opslaat in applicaties. Kortom, met de ArchiMate® standard kan je allerlei vormen van dynamisch gedrag visualiseren.

 • De ArchiMate® standard gaat over architectuur en het geeft richting aan het design.
 • De ArchiMate® standard kan helpen in een transformatie (architectuur wijziging), om de noodzaak tot veranderen te motiveren, maar ook de inhoudelijke verandering zelf.
 • Bij de ArchiMate® standard gaat het over samenhang, informatie flow of het dynamische gedrag van een architectuur
waarom ArchiMate
TOGAF benefits

De 10 voordelen van de ArchiMate® standard

Het gebruik van de ArchiMate® standard visualisatie in uw organisatie heeft vele voordelen, zowel voor business als IT.

 1. De ArchiMate® standard slaat een brug tussen bedrijfsstrategie en IT-uitvoering
 2. De ArchiMate® standard zorgt voor een eenduidige aanpak
 3. De ArchiMate® standard zorgt voor een uniforme taal zodat u op dezelfde wijze zaken benoemt
 4. De ArchiMate® standard zorgt voor governance
 5. De ArchiMate® standard ondersteunt het genereren van omzet en kostenreductie door snellere, slimmere projecten mogelijk te maken
 6. De ArchiMate® standard biedt transparantie voor business stakeholders
 7. De ArchiMate® standard zorgt voor alignment van IT budget en bedrijfsstrategie en -doelstellingen
 8. De ArchiMate® standard stimuleert slim hergebruik van bestaande processen, applicaties en infrastructuur
 9. De ArchiMate® standard zorgt voor duurzame business agility
 10. De ArchiMate® standard faciliteert een pragmatische aanpak voor IT projecten

Overtuigd van de ArchiMate® standard? Schrijf u nu in voor onze classroom training

Voor wie?

De ArchiMate® standard is onder meer bestemd voor:

 • Enterprise Architecten
 • IT Architecten
 • Solution Architecten
 • Business Architecten
 • Project Managers
 • IT Specialisten
 • Software ontwikkelaars
 • (IT) Managers
 • Business Analisten
Voor wie ArchiMate

De ArchiMate® standard praktijkvoorbeeld

Joost Bleijenberg - Partner

Joost Bleijenberg, MBA
Business Architect & Trainer
@ The Unit Company

In onderstaande video leert u hoe u de ArchiMate® standard kan gebruiken voor effectief applicatiebeheer. Het doel van deze video is: ‘how to do more with less’ bij het leveren van innovatie en nieuwe bedrijfsinitiatieven.

Onze visie op de ArchiMate® 3 Training Course

In wezen gaat architectuur over de begeleiding van het maken van beslissingen bij veranderingen op korte en lange termijn. Aangezien elke architect, manager en designer een eigen taal heeft is er behoefte aan een uniforme communicatiemanier. Naar onze mening is de ArchiMate® standard hiervoor een goede optie aangezien het de bedrijfsvoering verbindt met de ICT en deze gedurende de gehele verander cyclus van idee tot realisatie eenduidig laat vastleggen.

In onze training leert u over Enterprise Architectuur en alle facetten van de ArchiMate® standard. De training bestaat uit theoretische en praktische aspecten van deArchiMate® standard waardoor u leert de modelleringstaal in de praktijk toe te passen. Binnen de training wordt u begeleid door ervaren trainers en werkt u samen met andere cursisten. Na afloop van de training heeft u voldoende kennis om de ArchiMate® standard in uw dagelijkse werkzaamheden toe te passen en de examens met goed gevolg af te leggen.

Onze ArchiMate® 3 Training Course is geaccrediteerd door The Open Group.

ArchiMate accreditatie

Wat leert u in onze ArchiMate® 3 Training Course?

In onze door The Open Group geaccrediteerde ArchiMate® training leert u alles over Enterprise Architectuur en de ArchiMate® standard om succesvol de ArchiMate® examens af te leggen. Wanneer u kiest voor onze 3-daagse training, bent u bovendien binnen 1 week gecertificeerd! In onderstaande schema leest u wat de thema’s per trainingsdag zijn.

Op de eerste trainingsdag maken wij u bekend met Enterprise Architectuur en de ArchiMate® standard. Eveneens wordt duidelijk hoe ArchiMate® is opgebouwd en hoe de route tot ArchiMate® Certified professional er uit ziet. Op het programma staan onder andere:
 • Introductie en informatie over de examens
 • Taalstructuur
 • Relaties & Nesting
 • Core Layers & Elementen
  • Business
  • Groepering en composiet
  • Applicatie
  • Technology
 • De ArchiMate® standard & EA
 • Motivatie
 • Praktische oefeningen
 • Officiële oefenvragen voor de examens
 • Evaluatie

Overtuigd van de ArchiMate® standard? Schrijf u nu in voor onze classroom training

Hoe zien de examens er uit?

Om ArchiMate® Certified professional te worden, dient u met goed gevolg twee examens af te leggen: het Level 1 (Foundation) examen en het Level 2 (Practitioner) examen. De examens zien er als volgt uit:

Foundation (Level 1)

 • 40 multiple choice vragen
 • U mag het boek niet gebruiken tijdens het examen
 • U krijgt 60 minuten de tijd, 90 minuten wanneer de Engelse taal niet uw moedertaal is
 • U slaagt voor het examen bij 24 correcte antwoorden (60%)

Practitioner (Level 2)

 • 8 scenario gebaseerde multiple choice vragen
 • U mag het boek wel gebruiken tijdens het examen
 • U krijgt 90 minuten de tijd, 120 minuten wanneer de Engelse taal niet uw moedertaal is
 • U slaagt voor het examen bij 26 correcte antwoorden (65%)
How does the TOGAF® exams look like?

Meer weten over de ArchiMate® standard?

Stel hier uw vraag over de ArchiMate® standard, wij nemen binnen 24 uur contact met u op.
NLD - Contact Form V1 - type2

Wij helpen u graag!


Lees meer in onze blogs

Afgelopen maand verzorgde The Unit Company succesvolle TOGAF® en ArchiMate® trainingen in Brussel. Beide trainingen werden gegeven in Tribes Brussels Centrum, een mooie locatie in het hart van Brussel, dat…
De afgelopen weken verzorgde The Unit meerdere in-house ArchiMate® trainingen voor Nationale Nederlanden. Met als doel alle interne architecten te certificeren in ArchiMate 3. In groepen van maximaal 12 deelnemers zijn…
StarBucks – Hoe een IOT koffiemachine het onderhoud kan voorspellen Stelt u zich eens voor dat het onderhoud van koffiemachines door StarBucks op het internet kan worden aangesloten. Waarbij alle informatie…
Menu